top of page

Nielen okolitý svet v ktorom žijeme je plný farieb. Máme farebné sny, farebné pocity či chute. Dokonca keď to možno nevidíme, aj zvuk môže mať svoju farbu. Sme bytosti zrodené zo svetla a farba je zrkadlom našej podstaty. Preto farba už od nepamäti mala na človeka tak nepopierateľne tvorivý a emočný vplyv.

 

Na začiatku mojej tvorby som farbou vyjadroval abstraktný priestor. Chcel som zobraziť jeho veľkoleposť, nedoziernu hĺbku, rozmanitosť. Bol to priestor nekonečných myšlienok, otázok, plný snenia a hľadania. Boli to moje predstavy, zhmotnené predovšetkým na plátne. Stačilo pozorovateľa chytiť za ruku, otvoriť mu oči a pozvať ho zdieľať moje surrealistické vízie.

 

Po čase sa môj koncept a technika maľby zákonite zmenili. V minulosti dominoval obsah. Cez obrazy dostal každý odo mňa akúsi mapu, ktorá ho sprevádzala na ceste do imaginárneho sveta. No dnes povyšujem formu nad obsah a cez farbu otváram divákovi novú bránu. Je to brána do sveta, v ktorom mu pomôžem podnietiť najmä vlastnú fantáziu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutia s umením sú pre človeka i spoločnosť nekonečné. Od bezprostredného kontaktu

s úžitkovým umením, dizajnom, až po tvorbu, ktorej výsledkom by malo byť obohatenie človeka

o nové podnety, radosť, zamyslenie i poznanie. A platí to nielen pre výtvarný prejav. Diela Milana Bartoňa stretávam na sociálnych sieťach už viaceré roky. Ukrýva sa medzi stovkami a tisíckami diel umelcov, z ktorých každý má ambíciu osloviť diváka. To je o umeleckej pestrosti. Som presvedčený, že o Milanovi treba písať viac, pre jeho mimoriadne nadanie vložiť jedinečný výraz do obrazovej plochy. Figurálne kompozície nie sú návratmi k renesancii, ale obdivom k dobe, ktorá pulzuje u ľudí dodnes. Dominuje v nich obdiv k najkrajšiemu na svete, ku kráse ženy. Jeho obrazy sú nositeľom toho súčasného, vzácneho majstrovstva s jedinečnou pridanou hodnotou krásy, estetiky i zmyselnosti. Dlho by sa dalo písať o tomto mimoriadnom umelcovi. Zaujal ma aj pre jeho ľudské bohatstvo, v ktorom ukrýva ešte mnoho z kreativity, ktorú chcem objaviť.                Milan Bartoň je žijúca legenda, osobnosť slovenského umenia. Umelec s precíznym prístupom

k plátnu, nadšený z umeleckých skvostov minulosti, ktorý rozvíja ich odkaz. Zároveň vnáša

do umenia novú farebnú atmosféru a cestu k objavovaniu krásy nielen klasického výtvarného prejavu. Jeho diela sa nachádzajú v mnohých slovenských a zahraničných zbierkach. Zúčastnil sa viacerých veľmi úspešných výstav.                                                                                                                                                                                                   PhDr. Ľuboslav Moza PhD.,                                                                                                                             člen Európskej akadémie vied a umení

mb5.jpg
bottom of page