top of page

Nielen okolitý svet v ktorom žijeme je plný farieb. Máme farebné sny, farebné pocity či chute. Dokonca keď to možno nevidíme, aj zvuk môže mať svoju farbu. Sme bytosti zrodené zo svetla a farba je zrkadlom našej podstaty. Preto farba už od nepamäti mala na človeka tak nepopierateľne tvorivý a emočný vplyv.

 

Na začiatku mojej tvorby som farbou vyjadroval abstraktný priestor. Chcel som zobraziť jeho veľkoleposť, nedoziernu hĺbku, rozmanitosť. Bol to priestor nekonečných myšlienok, otázok, plný snenia a hľadania. Boli to moje predstavy, zhmotnené predovšetkým na plátne. Stačilo pozorovateľa chytiť za ruku, otvoriť mu oči a pozvať ho zdieľať moje surrealistické vízie.

 

Po čase sa môj koncept a technika maľby zákonite zmenili. V minulosti dominoval obsah. Cez obrazy dostal každý odo mňa akúsi mapu, ktorá ho sprevádzala na ceste do imaginárneho sveta. No dnes povyšujem formu nad obsah a cez farbu otváram divákovi novú bránu. Je to brána do sveta, v ktorom mu pomôžem podnietiť najmä vlastnú fantáziu.

mb5.jpg
bottom of page