top of page

Inšpirované majstrami  (maľba akrylom)

Pohľad na ženskú krásu sa storočiami menil, nikdy však nestratil svoje kúzlo. Z úcty a obdivu k velikánom výtvarného umenia som sa rozhodol túto krásu obliecť do nového šatu. Zbierka je symbolicky venovaná všetkým ženám, ktoré sú našimi múzami a všetkým múzam, ktoré sú našimi ženami. Táto výnimočná kolekcia vznikla na prelome rokov 2019 až 2020. Pozostáva z dvanástich najznámejších ženských portrétov, ​
inšpirovaných najväčšími renesančnými a barokovými majstrami.

Leonardo da Vinci:
Maliarstvo je poézia, ktorá je videná ale nepočutá a poézia je maliarstvo, počuté ale nevidené...

Michelangelo Buonarroti:
Ja narodil sa, majúc zrak a sluch,
taký, že z nich som v plameni -
je vinný On, dajúc mi ich, aby som horel...


Michelangelo Buonarroti:
Umenie prekoná aj prírodu,
ak do neho vložíš celú dušu...

Renoir:
Bolesť pominie, ale krása ostáva...

Milan Bartoň:
Oko je brána do duše a umenie brána k srdcu.
Len keď sa uzatvorím do vlastného ticha cítim to,
čo vnímali predo mnou aj starí majstri...

bottom of page